เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ที่ทางผู้ให้บริการ ufabetkitchen เป็นผู้กำหนดไว้สำหรับผู้สมัครสมาชิกที่ต้องการสมัครสมาชิกเข้ามาใช้บริการกับเราจำเป็นจะต้องอ่านกฎระเบียบต่างๆที่ผู้ให้บริการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเข้าใช้บริการหากผู้เข้าใช้บริการศึกษากฎระเบียบต่างๆอย่าง ละเอียดถี่ถ้วนและจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความเป็นส่วนรวมระหว่างผู้เข้าใช้บริการและผู้ให้บริการมีข้อกำหนดต่างๆดังต่อไปนี้

Terms and conditions

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

  1. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น หากผู้ให้บริการพบเจอว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ จะทำการตัดสิทธิ์การสมัครสมาชิกทันที และไม่สามารถใช้ชื่อนามสกุลนี้มาสมัครสมาชิกได้อีกในโอกาสต่อไป
  2. ทางผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ไม่มีการเผยแพร่และแชร์ต่อข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาชิกที่เข้าใช้บริการออกสู่สาธารณะโดยเด็ดขาด
  3. ผู้ให้บริการ ufabetkitchen  จดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเผยแพร่สื่อโซเชียลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ให้บริการไปเผยแพร่และใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหาก ละเมิดสิทธิจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  4. ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที หากสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ หรือไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินเกินกว่า 30 วัน จะทำการตัดสิทธิ์และยกเลิกสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที
  5. ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุง และปรับเปลี่ยนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางผู้ให้บริการจะแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่ www.ufabetkitchen.xyz
  6. ผู้ให้บริการปฏิเสธความรับผิดชอบต่าง ๆ อันเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้บริการที่ ufabetkitchen7777 ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  7. หากผู้เข้าใช้บริการละเมิดข้อตกลง หรือทำผิดกฎระเบียบต่าง ๆ จะทำการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากพูดเข้าใช้บริการมีประวัติการติดBlacklist จากเว็บไซต์อื่น ๆ และ ผู้ให้บริการตรวจพบจะทำการตัดสิทธิ์สมาชิกทันที
  9. หากผู้เข้าใช้บริการต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง contact@ufabetkitchen.co.th
  10. เมื่อผู้เข้าใช้บริการสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ ufabetkitchen.co.th  แล้วจะถือว่ายอมรับในข้อตกลง ที่ผู้ให้บริการจัดทำขึ้นทันที